Værdigrundlag

Hvad er Odder Højskoles værdigrundlag?

Odder Højskole er en moderne og traditionsrig højskole, som bygger på Grundtvigs pædagogiske idéer og grundholdninger. Vi vil oplive og oplyse i et ligeværdigt møde og skabe fællesskab, hvor fortællingen, sangen, det poetiske, historien og samtalen er vigtige elementer.

Odder Højskole er en skole med en åben og hjemlig atmosfære, hvor imødekommenhed, tolerance og respekt for den enkelte er fundamental.

Vi lægger vægt på et bredt og alsidigt fagudbud.

Vi ønsker en bred tilgang af elever med forskellige indgange til livet, sociale baggrunde, alder og forskellige værdier. Vi ønsker at være et sted med plads til begejstring, fordybelse, eksperimenter og glæde.

Vi vil være en skole med en klar og tydelig profil.

Målsætning for elevernes udbytte af et ophold

Vi vil give eleverne kompetencer i forhold til viden, færdigheder og holdninger, og fremme en personlig udvikling i en menneskelig modningsproces.

Eleverne vil gennem mødet med mange forskellige mennesker udvikle nye perspektiver på livet og derigennem opleve, at verden er større end man troede.

Eleverne skal have konkrete redskaber til at organisere deres liv med, og få tydeliggjort deres fremtidsdrømme. Vi vil fokusere på evnen til at etablere og indgå i netværk.

Eleverne vil få indflydelse og ansvar og blive bedre rustet til at deltage i et demokrati.

Arbejdspladsen

Der skal være gode og trygge arbejdsforhold.

Skolen skal være præget af forståelse, respekt og tillid mellem medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

Vi skal være et sted, der bygger på høj faglighed og engagement. Og med gode muligheder for udvikling og efteruddannelse og hvor udstyr og materiel er tidssvarende.

Miljøhensyn skal indgå bredt i hverdagen.

 

Du kan i øvrigt læse vores aktuelle årsplan her, og finde Odder Højskoles vedtægter her.

Vil du følge med i, hvad vi går og foretager os på Odder Højskole? Følg os på Facebook eller Instagram.

Tilmeld dig vores kurser her

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Odder Højskole?

X