PMT – Står du ved dig selv? (Venteliste)

Tema

Mange mennesker lever en fortravlet hverdag, hvor karriere, familie, hobbies, venner, sundhed og træning skal forenes. Der skal træffes valg og prioriteringer, siges ja og nej, og mange af os forsøger at tænke os til løsningerne for, hvordan vi får det bedste ud af livet. Men tanker kan nemt blive påvirket af andre menneskers tanker og idéer, eller vi styres af fornuft og det, vi burde gøre.

På kurset vil vi udforske, hvad der kan ske, når hovedet får en pause, og når kroppen og sanserne får lov at ”tale”.

Udgangspunktet på kurset er at arbejde med kropsbevidsthed, nærvær og kontakt til dig selv og omverden. Ved at lære at lytte til kroppens signaler, kan man blive mere præcis og bevidst både ift., hvad man selv ønsker og har behov for i livet, og ift., hvad man signalerer ud til omverden.

Vi vil arbejde ud fra begreberne ’grounding’, ’afgrænsning’, ’nærvær’ og ’kropsudtryk’. Igennem grounding, afgrænsning og kropsudtryk kan du blive stærkere til at mærke, hvad du egentlig har behov for, hvor du skal sige til og fra – og hvordan du skal gøre det og udtrykke det.

Indhold

Du vil på kurset blive præsenteret for teori om bl.a. kropsbevidsthed, grounding og afgrænsning. Vi vil derudfra arbejde praktisk med ovennævnte temaer, hvor du vil lære igennem egne oplevelser.

Vi vil arbejde dynamisk og legende, og mere roligt og blidt, og du vil komme til at arbejde indadvendt med dig selv, og mere udadvendt i parøvelser og i hele gruppen. Det kropslige og praktiske arbejde sættes i perspektiv med indlagte refleksionsstunder.

Underviser

Ditte L. B. Lauridsen, 34 år, Psykomotorisk Terapeut. Til dagligt ansat som underviser på SOSU Østjylland og underviser på korte kurser på Odder Højskole i psykomotoriske fag.

Hvem kan deltage?

Alle med interesse for kroppen samt lyst til at bevæge sig med fokus på ovenstående tema kan deltage. Er du ansøger til Psykomotorikuddannelsen i Randers, øger deltagelse på kurset desuden din mulighed for optagelse på skolen.

Tidspunkt og måltider

Lørdag den 29. maj kl. 10.00 – 18.00 (inklusiv pauser)

Der vil være morgenmad klokken 09.15 inden kurset starter klokken 10.00. Desuden vil der være indlagt kaffepauser undervejs samt frokost bestående af en hjemmesmurt sandwich. Efter undervisningen vil der være mulighed for at få aftensmad klokken 18.00, som er en del af prisen. Man skal blot notere det i sin tilmelding, hvis man ønsker det.

OBS! De to kursusdage er ens, og du tilmelder dig derfor kun det ene kursus. Grundet Covid-19 afholder vi to kurser for at kunne begrænse deltagerantallet på hvert kursus.

Pris

800,- for en kursusdag inklusiv alle måltider samt kaffe, te, kage og frugt.

Tilmelding (Venteliste)

PMT – Står du ved dig selv? (Lørdag d. 29. maj)

Sted

Skolen for Krop og Bevidsthed, som har sit eget hus på Odder Højskole.

Medbring

  • Løst tøj som du kan bevæge dig i, og gerne lag på lag (vi skal både være rolige og aktive)
  • Sokker
  • Logbog/papir og noget at skrive med til refleksioner og/ eller notater

Ansøgning til Psykomotorikuddannelsen

Kurset er udskudt grundet Covid-19 og afholdes derfor først efter ansøgningsfristen til uddannelsen.

Efter aftale med Psykomotorikuddannelsen (VIA UC i Randers) skal du vedlægge din tilmeldingsblanket til kurset til din ansøgning til Psykomotorikuddannelsen, som dokumentation for, at du kommer til at deltage på kurset.

Tilmeld dig vores kursus her

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Odder Højskole?

X