Odder Højskole afholder generalforsamling

 In Branding, Business, Uncategorized

Torsdag d. 16. maj klokken 17.30 indkalder Odder Højskole medlemmerne af skolekredsen til ordinær generalforsamling. Mødet kommer til at foregå på højskolen i vante rammer, hvor der efter mødedagsordenen bliver serveret middag med indslag klokken 19.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg Kresten Bjerre (modtager genvalg) og Bo Klindt Poulsen (modtager genvalg)
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Vi takker for tilmeldingerne og glæder os til at se jer.

På vegne af formand Kresten Bjerre og forstander Søren Winther Larsen.

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Odder Højskole?

X