“Det begynder og slutter med mennesket” – Sabaah fik kulturpris for arbejdet med LGBTQ+ med minoritetsetnisk baggrund

 In Education, Lifestyle

Onsdag aften bragede bifaldene løs, da Sabaah modtog højskolens kulturpris, Den gyldne Grundtvig. Foreningen fik prisen for deres utrættelige arbejde for lgbtq+-personer med minoritetsetnisk baggrund.

Det var ikke til at mærke, at Corona-restriktionerne havde minimeret antallet af gæster, så der kun var nuværende højskoleelever til årets prisuddeling. Der blev klappet og sunget højt i gang-grupperne, og modtagelsen af Ahmad Mahmoud, Rulan Sangar Nim og Jakob Sangar Nim fra Sabaah, var hjertevarm og lyttende. Samtidig fulgte flere hundrede med på Facebook.

Vi bringer her to årets to taler: komiteens motiveringstale af Bo Klindt Poulsen og Sabaahs takketale af Ahmad Mahmoud.

Bo Klindt Poulsens motiveringstale for årets prismodtager, Sabaah

Kære alle. Rigtig hjerteligt velkommen til uddelingen af Den Gyldne Grundtvig årgang 2020. Mit navn er Bo Klindt Poulsen, og jeg har den ære og fornøjelse at være formand for priskomitéen bag Den Gyldne Grundtvig.

Den Gyldne Grundtvig gives til personer, organisationer eller foreninger, der enten direkte har ydet en indsats for højskoletanken og højskolebevægelsens fortsatte eksistens i det danske samfund, eller har bidraget til den folkelige oplysningstradition og kultur, som den danske folkehøjskole udspringer af. Prisen består af 10.000 kr. sponseret af arkitektfirmaet Hune & Elkjær, et kunstværk af keramikeren Jakob Isaksen og en buket sponseret af blomsterbutikken ”Violen”.

Den Gyldne Grundtvig 2020 går til foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre forholdene for LGBTQ+-personer med minoritetsetnisk baggrund.

Foreningen Sabaah er stiftet i 2006 og tager udgangspunkt i fællesskab og frivillighed. Sabaah tilbyder fællesskaber for LGBTQ+-personer med minoritetsetnisk baggrund. Og samtidig rækker Sabaah selv ud til fællesskaber, som har brug for viden og indsigt i forholdene for LGBTQ+-personer med minoritetsetnisk baggrund, det kan fx være elever i udskolingen, på ungdomsuddannelserne og professionelle i velfærdsstaten. Ved at skabe fællesskaber og at række ud er Sabaah med til at skabe nye og mere inkluderende fællesskaber i det danske samfund. Hertil kommer rådgivning, samtalegrupper, forældrenetværk og politisk arbejde. Og alle disse ting og mere til er båret af frivilligt engagement og foreningsliv.

Bliv den du er – som LGBTQ+-person med minoritetsetnisk baggrund

Odder Højskoles motto er ”Bliv den du er”. Den kan være svært og udfordrende nok for unge mennesker på højskolens lange kurser at finde ud af. Det bliver blot endnu sværere og endnu mere udfordrende, hvis man både har minoritetsbaggrund og finder ud af, at man er LGBTQ+-person. På mange måder er man her en dobbelt minoritet. Erfaringer viser, at LGBTQ+-personer med minoritetsbaggrund i langt højere grad oplever identitetskriser og konflikter med familie på baggrund af kulturel lukkethed om seksualitet, manglende viden om homoseksualitet og biseksualitet og transkønnethed, pres fra religion, kultur, familie og omgangskreds, m.m. Og det gør det blot endnu vigtigere, at en forening og et fællesskab som Sabaah kan hjælpe og støtte og informere, så det kan blive lettere både at blive og at være den du er. Lige meget hvem du er.

Det handler om, med et citat fra Odder Højskoles DNA, at have ”frihed og mod til at vælge og til at være.” Mod er så sandelig et præcist ord at sætte på Sabaah og menneskene bag. Mod til at stå frem som den man er. Mod til at insistere på at have friheden til at vælge at blive den man er. Mod til at insistere på, at den frihed, der gælder andre, også skal gælde LGBTQ+-personer med minoritetsbaggrund.

En fælles kamp for frihed

Gennem jeres arbejde viser I os, at forudsætningen for at have frihed til at vælge og frihed til at være, kræver engagement. Kræver at vi engagerer os sammen for at fremme friheden, både politisk og i det daglige liv. Og med alt det I er lykkes med i Sabaah – med jeres aktiviteter, fællesskaber, dialoger, oplysning og politisk arbejde – viser I os, at den kamp er alles kamp, kampen om friheden til at vælge og til at være. Som der står i en af de klassiske højskolesange:

Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro –
thi evig stilstand er død.

Kampen for friheden til at vælge og til at være er vigtig og værd at deltage i. Og jeres store indsats giver optimisme i kampen for den frihed. Optimisme fordi vi med jer kan se, at det nytter. At der ikke er evig stilstand, men masser af bevægelse. Hvis bare vi engagerer os, sammen.

Mennesket først

Et af Grundtvigs mest berømte ord er ”Menneske først og kristen så”. Det er titlen på et efterladt digt, som for øvrigt først nu, med den netop udkomne udgave, er blevet optaget i Højskolesangbogen. En gængs fortolkning af linjen er, at vi alle er mennesker før vi er noget andet. Før vi er politiske, før vi er religiøse. Før vores seksuelle rettethed. Og fordi vi alle er mennesker, har vi alle en medfødt værdighed og et krav om ukrænkelig accept af vores menneskelighed, lige meget hvem vi er og hvad vi tror på, hvad vi kæmper for og hvem vi er tiltrukket af. ”Menneske først og kristen så”.

Sabaah betyder ”ny dag” eller ”ny begyndelse”. For Grundtvig er mennesket netop begyndelsen, den ny begyndelse. Det begynder og slutter med mennesket, menneskeLIGheden. Og med Sabaah begynder og slutter det med mennesker, der søger at hjælpe og støtte hinanden i et socialt fællesskab, hvor man kan være, den man er. ”Menneske først.”

Den Gyldne Grundtvig tildeles som nævnt personer, organisationer eller foreninger, der har bidraget til den folkelige oplysningstradition og kultur, som den danske folkehøjskole udspringer af.

Den folkelige oplysningstradition handler med Grundtvig ikke blot om at give viden til folket; endnu vigtigere er det at kaste lys på folkets egne erfaringer, så disse erfaringer bliver synlige og anerkendte. Og så menneskene derigennem kan opleve værdighed og myndighed. Blandt de mange vigtige missioner for Sabaah, er dét at give en stemme og et fællesskabs anerkendelse af en udsat minoritet noget af det allermest centrale. Det er oplysning. Oplysning af folket, gennem erfaringer fra folket. Den oplysning, som lyser liv og erfaringer op hos LGBTQ+-personer med minoritetsbaggrund, og som oplyser samfundets fællesskab om disse erfaringer, så vi sammen kan handle. Så vi sammen kan vise, at for os, i vores samfund, er vi mennesker først. Den oplysning fortjener en folkeoplysningspris. Og med Den Gyldne Grundtvig 2020 er det vores store glæde at tildele den til jer. Tillykke med prisen!

Ahmad Mahmouds takketale for modtagelsen af Den gyldne Grundtvig 2020

“Bliv den du er”. Det er Odder Højskolens motto. Inden du kan blive den du er, skal du kende dig selv.

“Kend dig selv”, sagde Sokrates. “Kend dig selv”, sagde Grundtvig. Med de ord tog Grundtvig afstand fra udenadslære og fremhævede, at det må være skolens fornemmeste opgave at bistå̊ eleverne i den livslange proces, det er at lære sig selv at kende. Han sagde: “ “faae at vide, baade hvad Menneske-Livet duer til, og hvordan de bedst kan bruge den Lodd og Deel, de har i Menneske-Livet, til Gavn og Glæde baade for dem selv og for hverandre”.

Du har brug for spejling. Møde dig selv i andre, men du har også brug for mødet med det anderledes. Du har ikke kun brug for identifikation, men også fremmederfaringer. Det er i dette møde, vi udvikler os som mennesker. At vi bliver hele, vidende og tolerante. Vi bygger broer mellem forskelligheder og skaber ligheden. Med andre ord. Vi bliver en del af et fællesskab. Et fællesskab hvori vi kan udvikle os som livsduelige mennesker. Forskellige men sammen.

Både mødet med sig selv og ikke mindst med andre kan være farligt, og så angstprovokerende, at mange vælger en anonym vej gennem livet. Men denne vej er ikke oplyst. Her skrumper du i takt med dine langsomme og tunge skridt. Derfor har du på denne rejse behov for en forsikring. En rejseforsikring, der lover dig sikkerhed på turen. Der sværger for, at dine fødder ikke mister fodfæste på vejen op ad bjerget.

Med de rigtige rejseguides og rejseledsagere bliver din rejse det eventyr, som livet skal være for alle. På denne rejse, og i dette selskab, kan du sagtens være kluntet og uelegant i dine første skridt mod toppen, for du bliver set og støttet og ikke peget på eller peget ad.

Brug for fællesskabet

Intet menneske er en ø. Du har behov for at blive set og hørt. At høre og se andre. Du har behov for tryghed på din rejse, men også udfordringer, så du gennem hele rejsen, som er det den uendelige historie, vil finde nye sider af dig selv. Det hedder at leve. Du har brug for et trygt rejsebureau. Et fællesskab.

Det er det fællesskab, vi i Sabaah er stolte over at have skabt. Et fællesskab, hvor du kan møde andre mennesker på kryds og tværs af samfundet. I starten er det fremmede, men når fællesskabets bånd smedes bliver det fremmede, velkendt, hjemligt og til tider familie. Ensomheden forsvinder, og du står ikke længere alene og efterladt. Nej, du er en del af et fællesskab og en familie, der giver dig mulighed for at lære, udvikle og udfordre dig selv, uden frygt for at blive peget på, talt om eller afvist.

Vi har alle et behov for netop at blive set, og i Sabaah bliver du set og anerkendt, som det menneske du er. Styrket i troen om, at der ikke kun er plads til dig, men også brug for dig. For virkeligheden er, at der er plads til os alle sammen. Vi skal en gang imellem blot skabe muligheden, platformen eller bygge broen, der forbinder os til fællesskabet. Det er dét, vi kæmper og er til for i Sabaab. Alle skal mærke varmen og lykken ved at høre til og være en del af et fællesskab, hvor de også̊ selv er aktive bidrager og aktører. Kun på den måde lærer du at se dig selv som menneske, og sammen i disse møder skaber vi det fællesskab, der styrker vores samfund.

Med Grundtvigs Krav om ‘frihed til forskellighed’ kan denne anerkendelse ikke være smukkere for en forening som Sabaah. Grundtvigs fornyelse af folkeligheden. Denne fornyelse er en evig proces. Vi er taknemmelige og yderligt opsatte på at fortsætte det vigtige arbejde med denne pris i rejsekufferten.

Tak for prisen. Det er en anerkendelse af det arbejde, som vi i Sabaah laver og endnu vigtigere det fundament som udspringer af de samme værdier som Grundtvig selv kæmpede for. Af hjertet tak.

Se journalistelevernes interview med Ahmad Mahmoud på Odder Højskoles Facebook her.

Se hele årets prisoverrækkelse her.

Læs mere om Sabaahs arbejde med lgbtq+-personer med minoritetsetnisk baggrund her.

Find fundatsen og de tidligere modtagere af Den gyldne Grundtvig her.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Odder Højskole?

X