Fra mellemrum til leverum: Odder som foregangsby

 In Branding, Business, Education, Health, Lifestyle, Marketing

Hvordan skaber vi fremtidens leverum? Hvordan kan en by som Odder give livet plads til at udfolde sig? Og hvilke ønsker har fremtidens borgere til det sted, de skal bo? Det er alt sammen spørgsmål, som medlem af Odder Højskoles bestyrelse, Klaus Markmann Jensen, sammen med højskolens forretningsudvikler, Heino Holst Hansen, forsøger at svare på med kronikken “Fra mellemrum til leverum”. Med eksempler fra hele verden og en analyse af Odders nuværende udfordringer, giver kronikørerne deres bud på, hvordan Odder skaber leverum i fremtiden og derigennem bliver dansk foregangsby.

Kronikken “Fra mellemrum til leverum” er trykt i denne uges udgave af Odder Avis, og du kan læse et interview med forfatterne i Aarhus Stiftstidende her.

Du kan læse kronikken herunder:

Fra mellemrum til leverum

Fremtidig bosætning handler om at skabe leverum. Om at skabe en by man kan dyrke sin frihed og fritid i, og om genskabe en bymidte, hvor livet har plads til at udfolde sig. Odder har et enormt og uudnyttet potentiale for at blive blandt Danmarks førende bosætningskommuner, men det kræver, at vi tør tænke stort, og at vi tør træffe beslutninger, der definerer udviklingen i stedet for at halse efter den. Med visionen om leverum kalder vi på alle Odders borgere, civilsamfundet, erhvervslivet, foreningslivet og politikere i kommunen.

For 100 år siden var Odder bymidte præget af meget andet end små butikker. Her var håndværksmestre ogtionsvirksomheder; myndighedsfunktioner og offentlige institutioner, og så var Rosensgade omdrejningspunkt for hele kultur- og foreningslivet. Dengang var der mange parter om at gøre hjertet i byen til et sprudlende og levende sted. Nu er handelslivet næsten alene om opgaven. Og endda kun en lille del af handelslivet. Dagligvarer, byggeartikler, møbler og andre områder er flyttet ud af selve byens centrum. Det er et problem, for hjertet i Odder er på mange måder det vigtigste sted i kommunen – et sted, som har betydning for hele egnens identitet. Odder var centralbyen i det historiske Hads Herred og derfor det eneste sted, vi har et rigtigt bymiljø i dag. Byen binder oplandet sammen, og det karakteristiske bymiljø er det, som gør Odder til andet og mere end en almindelig forstad. Men vi mangler aktiviteterne. Livet i byen. Det skal vi have tilbage.

Leverumsvisionen handler om at genskabe tiltrækningskraften i Odder midtby, og dermed supplere og understøtte det butiksliv, vi alle sætter stor pris på i gågaden.

Der er en vigtig demografisk mellemregning: Vi danskere pendler og skifter job meget mere end tidligere. Så længe arbejdspladserne er inden for rækkevidde, vil vi gerne bo der, hvor vi kan realisere et godt familie- og fritidsliv. Derfor bliver spørgsmålene pludselig nogle andre: Er der by- og cafeliv i nærheden? Kan man cykle til skov og strand Er der spændende muligheder for sport og friluftsliv i nærområdet? Sker der noget på kulturscenen? Har stedet identitet, historie, nerve og charme?

Byrum nytænkes overalt på kloden. En nedlagt højbane i New York er omdannet til en fantastisk park højt over gaderne. Anarkistiske fælleshaver i Berlin og Wien er kæmpestore turistattraktioner, og i Aarhus er en legeplads på Dokk1 blevet et næsten større tilløbsstykke end det prestigebyggeri, den er en del af. Det skyldes, at den er lige så meget kunst og arkitektur, som den er rutsjebane og klatreborg. Kedelige byrum bliver til interessante leverum. Vi ser det i storbyerne, men vi mangler at se det i mellembyerne. I byer som Odder.

Odder har potentiale, som de slet ikke har i storbyerne. Med sin beliggenhed midt i det østjyske vækstcentrum – og med sin karakter af rigtig by, helt ude på landet, men utroligt tæt på storbyen – kan Odder sagtens udnytte de nye tendenser. Vi har et helstøbt bymiljø, hvor der er 3-400 meter fra torvet til skoven; et bycentrum, hvor åen løber, og hvor grønne kiler når næsten helt ind til gågaden; vi har smukke historiske bygninger og skøn arkitektur i gåafstand fra de store beboelsesområder. Det er gode kort at have på hånden, og det er de kort, der nu skal spilles rigtigt.

Centrum ligger så utroligt tæt på den natur, som motionister i stort tal allerede bruger. De løber, cykler, går eller noget helt fjerde. De bevæger sig bare altid langt uden om centrum. Det er ærgerligt, for det liv, de udfolder, ville berige midtbyen. Lad os give dem gode grunde til at lægge turen forbi med trænings- og servicefaciliteter. Centrum ligger også tæt på de store idrætsinstitutioner og beboelsesområder. Der kan derfor let skabes ruter og stier, som forbinder det hele og der er masser af eksempler på stier og faciliteter, der bliver spændende attraktioner og løfter de områder, de indgår i. Klatrevægge, som gør grimme bygninger interessante. Skaterbaner, som beriger kedelige pladser. Et øget fokus på at inddrage bevægelse og sundhed i byens infrastruktur vil på samme tid give nye arkitektoniske muligheder i kedelige mellemrum.

Leverum udfordrer både den kunstinteresserede beskuer og idrætsudøveren i en tid, hvor efterspørgselen på kulturoplevelser er større end nogensinde. Det gælder hele vejen rundt. Musik og scenekunst, happenings, gastronomi og billedkunst. Både professionelle og amatører, foreninger og private kan være med til at løfte opgaven med at skabe kulturoplevelser i leverummet. Kulturen rykker ud af de klassiske institutioner, som når Sculptures by the Sea får hundrede tusinder af mennesker til at gå tur langs stranden. Bevægelse og kunst bliver her en del af samme oplevelse, og samtidig rykker det grønne ind i byerne.

Naturen er ikke længere et landligt fænomen alene. Vi ser urtehaver på tagene, grønne vægge på højhusene og fælleshaver på havnekajerne. Vilde blomsterløg slippes løs i midterrabatterne, og kedelige mellemrum bliver til smukke blomsterenge. Parallelt hermed bliver flere og flere interesseret i at samle urter, svampe, nødder og frugt, og arkitekter som Bjarke Engels integrerer naturen i byggeriet og skaber anlæg med grønne åndehuller mellem beton og asfalt. Resultatet er til tider forbløffende og ganske fantastisk.

Odder skal også være forbløffende og fantastisk. Der er mange muligheder omkring å-parkeringen, på baneområdet og andre centrale steder. I storbyerne skaber legende børn, bærplukkere, løbere, kunstnere og klatrere noget liv at iagttage i byens rum. Og når de først er der, bruger de også byens butikker og cafeer.

Lad os gå sammen om at gentænke Odder midtby. Lad os kultivere leverummet i alle dets mellemrum. Og lad os gøre det nu.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Odder Højskole?