Den gyldne Grundtvig 2016 går til debattør og jurist Jacob Mchangama

 In Education

Odder Højskoles kulturpris, Den Gyldne Grundtvig, årgang 2016 går til juristen, skribenten og debattøren Jacob Mchangama. Og prisen overrækkes onsdag d. 23. november kl. 19:30 på Odder Højskole.

Højskoletraditionen og kampen om det frie ord

Det er en mand, der i bogstaveligste forstand lever af at tage kampen op om frihedsrettigheder, der modtager Odder Højskoles kulturpris. Jacob Mchangama er nemlig direktør i tænketanken Justitia, der har som sit erklærede mål at styrke ”respekten for grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder i offentligheden, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere i Danmark såvel som internationalt.”

Det er en stor ambition, men vel og mærke en, som komiteen bag Den gyldne Grundtvig, mener, at Jacob Mchangama formår at løfte – og dét endda helt i højskolens ånd. For respekten går begge veje. Således siger Jacob, at han mener, at højskolen har en fuldstændig central stilling i det danske samfund og formår at skabe dannelse “og at bygge bro mellem generationer”, og dermed skabe “en folkelighed baseret på og rundet af viden og fri debat”.

Ja faktisk ser Jacob, højskolen som en af Grundtvigs største sejre, og hans måske allerstørste, når det angår ytringsfrihed. ”Højskoletraditionen er et vigtigt element i forankringen og virkeliggørelse af det dannelsesideal som ånds- og ytringsfriheden afhænger af. Man kan måske sige, at Grundtvig med højskolekulturen i praksis vinder det slag om det frie ord, som han jyridisk set taber i den lovgivende forsamling”.

Jacob Mchangama: Ytringsfrihed og engagement

Netop ytringsfriheden er et af de helt centrale begreber for Jacob Mchangamas virke, og så sent som i fredags udgav han sammen med Frederik Stjernfelt bogen ”MEN – Ytringsfrihedens historie i Danmark” med store anmelderroser til følge. Herudover forsvarer han ytringsfrihed og frihedsrettigheder gennem sin skribentvirksomhed for bl.a. Zetland, et utal af kronikker og gennem sin engagerede deltagelse i den offentlige debat, både i klassiske medier og online.

Jacob Mchangama tager livtag med spørgsmålet om frihed og menneskerettigheder på ethvert tænkeligt niveau: fra filosofiske og statsvidenskabelige diskussioner om fx Grundtvigs frihedsbegreb og menneskerettighedernes status til interviews og indlæg i trykte og digitale medier med diskussioner og kritik af hverdagens politiske tiltag, som er i karambolage med de klassiske frihedsrettigheder, vi har bygget retsstat og demokrati på.

En kulturpris i oplysningstraditionens tegn

Den Gyldne Grundtvig gives til personer, organisationer eller foreninger, der enten direkte har ydet en indsats for højskoletanken og højskolebevægelsens fortsatte eksistens i det danske samfund, eller har bidraget til den folkelige oplysningstradition og kultur, som den danske folkehøjskole udspringer af. Med sit engagement i det offentlige rum og sin insisteren på frihedsrettigheder som noget der ikke blot kan have akademisk interesse, men som selve fundamentet for menneskers eksistens i frie samfund, finder komitéen, at Jacob Mchangama på forbilledlig vis bidrager til den danske folkelige oplysningstradition. I komiteens motivering af årets prismodtager hedder det således: ”Jacob Mchangama har aldrig lagt skjul på sit liberale tilhørsforhold, men hans forsvar for de personlige frihedsrettigheder og kritik af politiske tiltag, der forringer disse rettigheder er lige kompromisløs over for såvel højre som venstre side af det politiske spektrum. Det er sagen, den grundlæggende rettighed til at leve sit liv i mest mulig frihed, der er i centrum for Mchangama. Og det er for denne nødvendige og nogen gange ensomme kamp, at vi ønsker at hylde ham med denne pris.

Onsdag d. 23. november kl. 19:30 får han prisen i Odder Højskoles foredragssal, hvor højskolens journalisthold også vil stille ham en række spørgsmål. Alle er velkomne.

Prisen er sponsoreret af arkitektfirmaet Hune og Elkjær og er på 10.000 kr. + et keramisk kunstværk af Jacob Stig Isaksen.

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Odder Højskole?